Įsigaliojo naujos asmens svekatos priežiūros įstagų licencijavimo taisyklės